Информации од јавен карактер

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

15.05.2019

За симнување на списокот кликнете овде.

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

15.02.2019

За симнување на списокот кликнете овде.