Информации од јавен карактер

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС БР 03/2018

02.11.2018

За симнување на документите кликнете овде.

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

01.11.2018

За симнување на списокот кликнете овде.

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

02.10.2018

За симнување на списокот кликнете овде.

За симнување на графичкиот приказ, кликнете на сликата доле:

СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА ТИРЗ.

06.06.2018

За симнување на списокот кликнете овде.

ЗАКОН ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
17.04.2018
За симнување на законот кликнете овде.