Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

02.10.2018

За симнување на списокот кликнете овде.

За симнување на графичкиот приказ, кликнете на сликата доле: