PSH

PSH

Çka është ZZHIT?

Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike (ZZHIT) është pjesa nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe si një pjesë rajoni tatimor, është e ndarë nga pjesa tjetër e zonës doganore, një zonë e veçantë e rrethuar dhe e shenuar që paraqit një tërësi funksionale në të cilën kryhen aktivitete me kushte të përcaktuara me Ligj për ZZHIT dhe ligjin tjetër në të cilin vlejnë rregulla doganore dhe tatimore të përcaktuara me Ligjin për ZZHIT dhe ligjin tjetër. Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike është formuar për zhvillimin e teknologjive propulsive dhe moderne, duke futur një prodhimtari me përfitim ekonomik dhe përdorim efikas të burimeve me zbatimin e standardeve më të larta ekologjike.

Si të regjistroj një kompani dhe sa kohë është e nevojshme për regjistrimin?

Kompania regjistrohet me vizitën në një zyre dhe punësimin e vetëm një personit. Ju mund të regjistroni një kompani për vetëm 4 orë.

Cilat lloje të aktiviteteve mund të kryhen në ZZHIT?

Zonat Zhvillimore Industriale – Teknologjike janë krijuar për të kryer procese të pastër, të orientuara për eksport dhe procese prodhuese të teknologjisë së lartë. Подетални информации за дозволените дејности што можат да се вршат во ТИРЗ можете да најдете во член 35 став 1 во Законот за ТИРЗ поставен на нашата веб презентација.

A mundet kompania ime të jetë e vendosur jashtë ZZHIT dhe të shfrytëzojë nga përfitimiet që I ofron Ligjin për ZZHIT?

Përfitimet për kompanitë që i ofron Ligjin për ZZHIT vlejnë vetëm për kompanitë që veprojnë brenda kufijve fizik të ZZHIT.

A mund të transferoj para lirisht jashtë shtetit?

Po. Nuk ka ndalime nga autoritetet kompetente për lëvizjen e kapitalit.

A është hyrja në ZZHIT e lirë?

Hyrja, lëvizja dhe dalja në ZZHIT dhe nga ZZHIT kontrollohet nga rojtare e Drejtorisë për ZZHIT dhe Zyra Doganore në ZZHIT.

Ku kryhen formalitetet doganore për import/eksport të mallrave në/nga ZZHIT?

Të gjitha formalitetet doganore për import/eksport të mallrave në/nga ZZHIT kryhen brenda Zonës, duke shmangur kështu ndalimin e mjeteve të transportit në vendkalimet kufitare gjatë importit/eksportit të mallrave.

Ku ndodhet Zyra e Drejtorisë Doganore në ZZHIT, Shkup 1?

Zyra është vendosur në ndërtesën administrative pranë portës kryesore të ZZHIT Shkup 1.

КÇfarë lloj dokumentacioni duhet të posedoni kur importohen se eksportohen mallëra?

Gjatë importimin ose eksportimin e mallrave për përdorimin fundor parashtrohet një Shtesë e plotësuar për impprtim/eksportim të mallrave. Shtesa mund të gjendet në fillimin e faqës tone të prezentacionit të internetit, në sesionin e Shtesave, ose në hyrje kryesore të ZZHIT.

A lejohet hyrje për vizitorët e biznesit në fabrikën time në ZZHIT?

Drejtoria e ZZHIT lëshon një kartë identifikimi falas për visitorët e biznesit.

Si të gjej punëtore maqedonase të nevojshme për kompania ime?

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka shumë agjenci për punësimin. Drejtoria e ZZHIT sipës kërkesës suaj gjithashtu mund të sigurojë informaata për kontakte.

Me kë mund të bashkëpunoj për nevojat e kompanisë time?

Universitetet në Maqedonia e Veriut janë të hapura për bashkëpunim me kompani të huaja me krijimin dhe implementimin e programeve të bëra me porosi. Drejtoria e ZZHIT sipas kërkesës suaj gjithashtu mund të sigurojë informacione për kontakte. Gjithashtu programet e trajnimit mund të implementohen me bashkpunim me agjencitë për punësimin e trajnimin.

A mundet të punësohen të huajt në një kompani që operon në ZZHIT?

Ju mund të punësoni njerëz nga çdo vend.

A mundet të punësuarit në ZZHIT të përdorin mjete transportuese private për të hyre në Zonë?

Me kërkesë të Përdoruesit në ZZHIT, Drejtoria e ZZHIT lëshon letërnjoftim vjetor për hyrje e makinës në ZZHIT.