Pyetësor

Pyetësori mund të merrni në linkun e mëposhtëm, ose ta dërgoni në internet me online formularin vijues.

Si të kontaktojmë me ju:

PERSHKRIMI I SHKURT I PROJEKTIT:

LOKACIONE DHE OBJEKTE


PARAMETRAT INFRASTRUKTURORE
TRANSPORT DHE LOGJISTIKË


ORIGJINA E LËNDËVE TË PARA DHE REPROMATERIALEVE DHE TREGJEVE


FUQI PUNËTORE

Ky  studim  është jo obligativ . Çdo informacion që ju do ta  jepni  do të ruhet  në mënyrë  rreptësisht konfidenciale. Ne e respektojmë zgjedhjen tuaj për t’iu përgjigjur vetëm atyre pyetjeve që ju i shihni të nevojshme.

Plotësoni  Pyetësorin tonë për Investitorët. Formulari kërkon informacionet  themelore në lidhje me ndërmarrjen tuaj të planifikuar, investimet , krijimin e vendeve të punës, shërbimi  themelorë I  kërkuar etj.

Pas marrjes së formularit, ekipi ynë i ekspertëve do të përgatisë  një përgjigje  për propozim projektin tuaj.

Nëse forma e përgjigjes plotëson nevojat tuaja, ne do të kërkojmë më shumë detaje në lidhje me ndërmarrjen tuaj të planifikuar.

Ne do të jemi të kënaqur t’ju ofrojmë çdo lloj informacioni se si të zbatoni më mirë planet tuaja të investimit në Zonën  Teknologjike të Zhvillimit Industrial në vendin tonë.

 

E rëndësishme: Ju lutemi dërgoni pyetësorin e plotë të investitorit në: aftercare@fez.gov.mk dhe info@fez.gov.mk