Прашалник

Прашалникот можете да го превземете на следниот линк, или да го доставите преку онлајн формуларот во продолжение.

Како да ве контактираме:

КРАТОК ОПИС НА ПРОЕКТОТ:

ЛОКАЦИЈА И ОБЈЕКТИ


ИНФРАСТРУКТУРНИ ПАРАМЕТРИ
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА


ПОТЕКЛО НА СУРОВИНИ И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ И ПАЗАРИ


РАБОТНА СИЛА

Овој прашалник е без обврски. Секоја информација што ја давате се чува строго доверлива. Го почитуваме вашиот избор да одговориме само на оние прашања што сметате дека се потребни.

  1. Пополнете го нашиот прашалник за инвеститори. Образецот бара основни информации за вашето планирано претпријатие, проценета инвестиција, креирање работни места, потребни основни услуги и слично.
  2. По добивањето на формуларот, нашиот тим на експерти ќе подготви повратна информација за вашиот предлог-проект.
  3. Доколку формуларот за одговори одговара на вашите потреби, ќе побараме повеќе детали во врска со вашето планирано претпријатие.

Со задоволство ќе ви обезбедиме какви било информации за тоа како најдобро да ги спроведете вашите планови за инвестирање во нашите технолошки индустриски развојни зони.

 

Важно: Ве молиме испратете го пополнет прашалник за инвестиции на: aftercare@fez.gov.mk и info@fez.gov.mk