НОВА СТРАНСКА ИНВЕСТИЦИЈА ВО НОВАТА ГОДИНА, 2022 ВО ТИРЗ НАЈУСПЕШНА ДОСЕГА