ПОСТАВУВАЊЕ НА КАМЕН ТЕМЕЛНИК НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2