ТИРЗ СКОПЈЕ 1 И 2 ВО 50 НАЈДОБРИ ЗОНИ ВО СВЕТОТ

fDi магазинот кој се издава од страна на Financial Times Ltd се занимава со спроведување на студии за странски инвестиции, го истражува влијанието на фактори како глобализација и инфлација врз бизнис климата во светот и извршува интервјуа со корпоративни директори и бизнисмени. Во својата втора по ред извршена студија на рангирање, а спроведена од страна на селектиран панел и главните уредници на fDi магазинот, во јули месец оваа година произлезе листата на Global Free Zones of the Future 2012/13. Во конкуренција со повеќе од 600 економски зони од 120 земји во светот, Македонските технолошко-индустриски развојни зони Скопје 1 и 2, влегоа во потесниот круг на 50-те најдобри зони од светски рамки. Селектирана според критериуми како нивото на понудени услови за инвестирање, инкорпорирани стратегии за промоција или разноликост на индустриски објекти покриени во зоната, fDi магазинот ги рангираше ТИРЗ Скопје 1 и 2 на 47-мото место во согласност со високи стандарди за квалитет.

fDi магазинот кој се издава од страна на Financial Times Ltd се занимава со спроведување на студии за странски инвестиции, го истражува влијанието на фактори како глобализација и инфлација врз бизнис климата во светот и извршува интервјуа со корпоративни директори и бизнисмени. Во својата втора по ред извршена студија на рангирање, а спроведена од страна на селектиран панел и главните уредници на fDi магазинот, во јули месец оваа година произлезе листата на Global Free Zones of the Future 2012/13. Во конкуренција со повеќе од 600 економски зони од 120 земји во светот, Македонските технолошко-индустриски развојни зони Скопје 1 и 2, влегоа во потесниот круг на 50-те најдобри зони од светски рамки. Селектирана според критериуми како нивото на понудени услови за инвестирање, инкорпорирани стратегии за промоција или разноликост на индустриски објекти покриени во зоната, fDi магазинот ги рангираше ТИРЗ Скопје 1 и 2 на 47-мото место во согласност со високи стандарди за квалитет.
fDi магазинот кој се издава од страна на Financial Times Ltd се занимава со спроведување на студии за странски инвестиции, го истражува влијанието на фактори како глобализација и инфлација врз бизнис климата во светот и извршува интервјуа со корпоративни директори и бизнисмени. Во својата втора по ред извршена студија на рангирање, а спроведена од страна на селектиран панел и главните уредници на fDi магазинот, во јули месец оваа година произлезе листата на Global Free Zones of the Future 2012/13. Во конкуренција со повеќе од 600 економски зони од 120 земји во светот, Македонските технолошко-индустриски развојни зони Скопје 1 и 2, влегоа во потесниот круг на 50-те најдобри зони од светски рамки. Селектирана според критериуми како нивото на понудени услови за инвестирање, инкорпорирани стратегии за промоција или разноликост на индустриски објекти покриени во зоната, fDi магазинот ги рангираше ТИРЗ Скопје 1 и 2 на 47-мото место во согласност со високи стандарди за квалитет.