Информации од јавен карактер

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРАКТИКАНТИ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТОХНОЛОШСКИ ИНДРУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ БРОЈ 02/2021

За да го симнете докумтентот на Македонски јазик кликнете овде.

За да го симнете документот на Албански јазик кликнете овде.

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРАКТИКАНТИ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТОХНОЛОШСКИ ИНДРУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ БРОЈ 02/2021

ЈАВЕН ПОВИК за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад

Јавен повик

Инструкции

Опис прилог 1

Опис прилог 2

Одлука

Одлука од Влада

ЈАВЕН ПОВИК за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад

УПАТСТВО ЗА УТРВРУВАЊЕ НА ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ТРОШОЦИ И СЛЕДЕЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот на Англиски јазик кликнете овде.

Извештај за оправданите инвестициски трошоци

УПАТСТВО ЗА УТРВРУВАЊЕ НА ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ТРОШОЦИ И СЛЕДЕЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНФЕСТИЦИИ

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот на Албански јазик кликнете овде.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНФЕСТИЦИИ

ОГЛАСИ ЗА ПРАКТИКАНТИ

Оглас на Македонски-за да го симнете огласот кликнете овде.

Пријава на Македонски- за да ја симнете пријавата кликнете овде.

 

Оглас на Албански-за да го симнете огласот кликнете овде.

Пријава на Албански-за да ја симнете пријавата кликнете овде.

ОГЛАСИ ЗА ПРАКТИКАНТИ

Ирена Касапоски Стојанова-овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени заради заштитено внатрешно пријавување во ДТИРЗ

За да го симнете yпатството за прием на пријави од укажувачи,издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите кликнете овде.

Ирена Касапоски Стојанова-овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени заради заштитено внатрешно пријавување во ДТИРЗ