Информации од јавен карактер

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

02.10.2018

За симнување на списокот кликнете овде.

За симнување на графичкиот приказ, кликнете на сликата доле:

СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА ТИРЗ.

06.06.2018

За симнување на списокот кликнете овде.

ЗАКОН ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
17.04.2018
За симнување на законот кликнете овде.

ЗАВРШНА СМЕТКА 637

08.03.2018

За симнување на статутот кликнете овде.

СТАТУТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

01.12.2017

За симнување на статутот кликнете овде.