(MK) Деспотовски: „Високите плати се наш приоритет – не продаваме луѓе туку добра инвестициска клима“

%LANG