LEAR CORPORATION

Kompania amerikane, Lear Corporation, është një tregtar kryesor global për mbulesat e sediljeve të makinave dhe sistemeve  të shpërndarjes elektrike.

Lear Corporation u shërben të gjithë prodhuesve kryesorë të makinave në botë, dhe produktet e tyre përfaqësohen në më shumë se 350 lloje të automjeteve. Produktet e klasit botëror të Lear Corporation janë dizajnuar, inxhinieruar dhe prodhuar nga një ekip me mbi 140,000 punonjës të shtrirë  në 36 vende.

Fabrika e “Lear Corporation” në Maqedoni është e vendosur në ZLE Tetovë në një sipërfaqe prej 12,000 metër katror me një investim me vlerë mbi 15 milion €. Ka makineritë më të mira, objektet e prodhimit (për prerjen e lëkurës dhe pëlhurës ), depo dhe hapësirë ​​për zyre.

Në fillim të vitit 2018, numri i të punësuarve në “Lear Corporation” në Maqedoni është 1390 persona, dhe përmes zgjerimit të planifikuar të 8,000 metrave katror shtesë, ky numër është planifikuar të arrijë në 3,000 vende pune.