APTIV

Kompania amerikane Delphi është një furnizues kryesor global për tregun e automjeteve dhe automjeteve komerciale. Ajo është ndër 15 furnizuesit më të mëdhenj globalë të makinave me një qarkullim vjetor prej mbi 17 miliardë eurosh. Ka 146,000 punonjës në të gjithë botën me 126 impiante prodhuese dhe operon në mbi 33 vende.

Në Mars 2017, ky gjigant i automjeteve amerikane ndau biznesin e tij në dy kompani të pavarura: Delphi Technologies dhe Aptiv. Delphi e quajti një pjesë të biznesit të saj duke u përqëndruar në drejtimin e automatizuar dhe elektrifikimin, duke e quajtur atë entitetin e ri, Aptiv, kështu që e  zyrtarizoi  ndarjen e kompanisë së tij duke e ndarë atë nga  pjesa që merret me motorët më tradicionalë.

Në Dhjetor 2015, Aptiv vendosi të investojë në një fabrikë në Maqedoni që ndodhet në ZLE Shkupi 1 për të prodhuar teknologjinë më të fundit të modulit të automjeteve të përfshirë në të gjithë Evropën dhe të bashkëpunojë me kapacitetet  e tjera të Delphi në rajon për të siguruar  efikasitet dhe fleksibilitet për klientët.

– Delphi është përqendruar në ofrimin e teknologjive me cilësi të lartë, udhëheqëse në industri që ndihmojnë prodhuesit të arrijnë një sistem elektronik dhe siguri më të lartë. Kapacitetet në Maqedoni do të ndihmojnë në arritjen e këtij qëllimi në 2015, tha Lucy Tuscany, ish-shefi kryesor operativ global i Delphi.

Vlera e këtij investimi është 15 milion €, me 500 vende pune në Maqedoni.