JOHNSON MATTHEY

Johnson Matthey është një lider botëror në prodhimin e katalizatorëve për industrinë e automobilave dhe katalizatorët për sistemet e kontrollit të ndotjes, që vepron në mbi 30 vende të botës dhe punëson rreth 12,000 njerëz. Një e treta e të gjitha automjeteve të reja në botë kanë katalizatorë të integruar Johnson Matthey.

Johnson Matthey ka zgjedhur Maqedoninë si destinacionin e saj për mega-fabrikën e saj evropiane për autokatalistë në konkurrencë me 13 vende, përfshirë Republikën  Çeke, Hungarinë dhe Sllovakinë. Fabrika Johnson Matthey në Zonën Teknologjike të Zhvillimit Industrial Shkup 1 është projekti më i madh i investimeve, si dhe fabrika më e sofistikuar dhe më e përparuar Johnson Matthey në botë dhe është eksportuesi më i madh nga Maqedonia, numri I të  punësuarve ishte mbi 350.

Në maj të vitit 2012, Johnson Matthey shënoi fillimin e një projekti madhor të zgjerimit në Maqedoni me ndërtimin e një fabrike të dytë të vendosur në Zonën Teknologjike Zhvillimore Industriale Shkup 1. Ky investim arriti në 65 milion €, i cili dyfishoi prodhimin fillestar dhe krijoi mbi 500 vende të reja pune.

Me zgjerimin, numri i përgjithshëm i të punësuarve në fillim të 2018 është 878 persona