ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2019 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2019 ГОДИНА

14.02.2019

За симнување на годишниот план кликнете овде.