ОГЛАС БР.01/10/2018 ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТИРЗ

ОГЛАС БР.01/10/2018 ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТИРЗ

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.