ОГЛАС БР.01-18/2018 ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ НА РАЗЛИЧНИ ЛОКАЦИИ ВО РМ

ОГЛАС БР.01-18/2018 ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ НА РАЗЛИЧНИ ЛОКАЦИИ ВО РМ

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.