ОГЛАС БР.01-19/2018 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД АГЕНЦИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРЕНИНГ-ОБУКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

ОГЛАС БР.01-19/2018 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД АГЕНЦИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРЕНИНГ-ОБУКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.