ОГЛАС БР.20/2018 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА ВО ГРАНИЦИТЕ НА ТИРЗ СКОПЈЕ 1 И ТИРЗ СКОПЈЕ 2

ОГЛАС БР.20/2018 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА ВО ГРАНИЦИТЕ НА ТИРЗ СКОПЈЕ 1 И ТИРЗ СКОПЈЕ 2

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.