ОГЛАС БР.21/2018 ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 2

ОГЛАС БР.21/2018 ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 2

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.