(MK) ОГЛАС БРОЈ 01-4/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН, КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ СО ПОТРЕБНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

Sorry, this entry is only available in Macedonian.