(MK) ОГЛАС БРОЈ 01-5/2018 ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА, СОФТВЕРСКИ ЛИЦЕНЦИ, ФОТОКОПИРНА И ДРУГА ОПРЕМА

ОГЛАС БРОЈ 01-5/2018 ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА, СОФТВЕРСКИ ЛИЦЕНЦИ, ФОТОКОПИРНА И ДРУГА ОПРЕМА

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.