(MK) ОГЛАС БРОЈ 1/6/2018 ЗА НАБАВКА НА РАБОТНА ОБЛЕКА ЗА ЧУВАРСКА СЛУЖБА

ОГЛАС БРОЈ 1/6/2018 ЗА НАБАВКА НА РАБОТНА ОБЛЕКА ЗА ЧУВАРСКА СЛУЖБА

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.