(MK) ОГЛАС БРОЈ 13/2018 ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА БЕКАТОН НА ТРОТОАРИ ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1 И ТИРЗ СКОПЈЕ 2

%LANG