(MK) ОГЛАС БРОЈ 14/2018 ЗА НАБАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

ОГЛАС БРОЈ 14/2018 ЗА НАБАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.