ОГЛАС БРОЈ 15/2018 НАБАВКА И МОНТАЖА НА ЛЕД ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТИР ЗОНИ

ОГЛАС БРОЈ 15/2018 НАБАВКА И МОНТАЖА НА ЛЕД ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТИР ЗОНИ

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.