(MK) ЈАВЕН ПОВИК за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад

Sorry, this entry is only available in Macedonian.