СЛОБОДНА ЗОНА ГЕВГЕЛИЈА

Слободна Зона Гевгелија Контакт Информации
Контакт Лице во Зона:Славјанка Стојановска, Раководител на Сектор
Адреса на Зона:ТИРЗ Гевгелија, 1480 Гевгелија
Телефон:+389 32 385 377
Факс:/
Е-мејл Адреса:slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk

 

Дирекција за ТИРЗ Контакт Информации
Контакт Лице во Дирекција:Александар Младеновски, Директор
Адреса:Партизански Одреди 2 Блвд., П.Ф. 311, 1000 Скопје
Телефон:+389 2 311 11 66
Факс:+389 2 311 11 77
Е-мејл Адреса:aleksandar.mladenovski@fez.gov.mk или info@fez.gov.mk

 

Поврзани Линкови:

www.evn.mk                   ЕВН Македонија

gevgelija.gov.mk            Општина Гевгелија

www.erc.org.mk             Регулаторна Комисија на Република Македонија

Category:

Share: