(MK) Стабилен раст на економските активности во зоните – третиот квартал највисок во последните четири години

%LANG