Иднината – дома

ГРОЗДА МИЛАНОВА – МАГНА

Одличната комуникација со тимот и претпоставените е една од клучните причини зошто Грозда Миланова избира да биде дел од компанијата Магна во ТИРЗ Струга. Токму од овие причини, при преговорите со компании кои сакаат да инвестираат во ТИР зоните, особено внимание посветуваме на разгледување на сите услови за вработување и останати вредности на компаниите. Магна е една е од компаниите која нуди одлични услови за сите вработени и овозможувачка средина за напредок на младите. Со компании како Магна можеме да донесеме светски услови за работа, а дома.