ПОСТАВУВАЊЕ НА КАМЕН ТЕМЕЛНИК НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ТЕТОВО