BALLINA

PSE NA ZGJODHËN NEVE PYETËSORI

BËNI HAPIN E PARË!
Si të ju kontaktojmë:

PSE REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT?

PSE TË INVESTONI?

 • 10 VJET TË LIRUAR NGA TATIMI

  Investitorët në ZLE (DZZHIT) , kanë të drejtë të lirohen nga pagesa e tatimit të fitimit dhe tatimit korporativ për 10 vjet, si dhe 100% zbritje të tatimit për të ardhurat personale në periudhë deri në 10 vjet. Investitorët janë të liruar nga pagimi I tatimit të vlerës së shtuar për importin dhe qarkulimin e mallrave në zonat e lira. Për më tepër, invesitorët janë të liruar nga pagesa e taksave doganore për pajisjet, makineritë dhe pjesët rezerve.

 • QIRAMARJE AFATGJATË

  Toka në ZLE jepet me qira afatgjatë deri në 99 vjet.

 • TË LIRUAR NGA PAGIMI I TAKSAVE

  Investitorët janë të liruar nga pagimi i taksave komunale.

 • KYÇJE FALAS

  Kyçje falas në rrjetin e gazsjellësit, ujësjellësit dhe rrjetit të kanalizimit.

 • KTHIMI PËR 10% I SHPENZIMEVE INVESTUESE

  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të mbështetë rritjen e investimeve kapitale dhe të ardhurave, duke kthyer 10% nga shpenzimet e investuara për makineri dhe pajisje të reja, ose investimet në objekte dhe tokë.

SEKTORI I KLIENTËVE