Јавен повик за техничка помош за развој на добавувачи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА РАЗВОЈ НА ДОБАВУВАЧИ [...]