ДВАЕСЕТ ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ НА МАКЕДОНСКИ КОМПАНИИ СЕ ДОСТАВЕНИ НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА ТИРЗ И ИФЦ

Дваесет инвестициски проекти се доставени на Јавниот повик за техничка помош за развој на добавувачи на ТИРЗ наменет за македонски компании. Апликантите се средни и големи компании од Кавадарци, Скопје, Струмица, Кочани и Битола. Компаниите се доминантно извозни со остварен приход од над 217 милиони евра во последната година. 65% од остварените приходи овие компании ги реализираат од извоз во ЕУ, САД, Азија, Блискиот Исток, Канада, Африка и Западен Балкан. Овие компании вработуваат повеќе од 3000 македонски граѓани. Инвестициските планови се од областа на металопреработувачката индустрија, автомобилска, фармацевтска, машинска, дрвна, градежништво, преработувачка и креативни индустрии.

Во следната фаза, инвестициските проекти ќе ги оценува петчлена комисија составена од повеќе независни експерти и организации, како и претставници на Меѓународната финансиска корпорација, ИФЦ. Критериуми за евалуација се пазарниот потенцијал, капацитет на проектниот тим, квалитет на проектот и влијание.

Ова е само прва фаза од Програмата за развој на добавувачи со која е предвидено да бидат опфатени 10 инвестициски проекти. Македонските компании чии инвестициски проекти ќе бидат избрани во оваа фаза ќе добијат техничка помош со цел да ги зајакнат извозните капацитети, да станат  поконкурентни и да бидат дел од синџирот на добавувачи на странските компании во земјава, но исто така ќе добијат и техничка помош за финализација на инвестициските планови. По успешно завршување на техничката поддршка компаниите ќе имаат можност да побараат финансиска поддршка за спроведување на инвестициските планови во рамките на програмите на ТИРЗ и Владата.

На презентација на проектот во јануари директорот на ТИРЗ, Јован Деспотовски истакна дека “ова е почеток на целосно нова програма, односно целосно ново поглавје во функционирањето не само на Дирекцијата за ТИРЗ, туку и генерално на Владата.

„Повеќе од 20 години се зборува за тоа како домашните компании да ги интегрираме во системите за снабдување, за соработка со големите странски компании не само во земјава, туку и генерално во регионот и глобално, и ова е прв чекор во тој правец практично. Ова е почеток на целосно нова програма за поддршка на македонските компании чија цел е по завршувањето на првичната фаза за подготовка на инвестициски планови, дел од нив во скора иднина значи следните 2-3 години да станат подобни да инвестираат и во ТИРЗ“, рече Деспотовски.

Jавниот повик за Развој на добавувачи наменет за домашни средни и големи компании го спроведува ТИРЗ во партнерство со Меѓународната Финансиска Корпорација (ИФЦ), членка на Групацијата на Светска банка, а поддржани од Швајцарскиот Секретаријат за Економски прашања, СЕКО.