NË THIRRJE PUBLIKE PËR NDIHMË TEKNIKE TË ZZHTI DHE IFC-së JANË DORËZUAR NJËZET PROJEKTE INVESTIMEVE TË KOMPANIVE MAQEDONASE

Në Thirrjen Publike për Asistencë Teknike për Zhvillimin e Furnizuesve ZZHTI të destinuara për kompanitë maqedonase janë dorëzuar 20 projekte investuese. Aplikantët janë kompani të mesme dhe të mëdha nga Kavadari, Shkupi, Strumica, Koçani dhe Manastiri. Kompanitë janë kryesisht kompani eksportuese me të ardhura të realizuara prej mbi 217 milionë euro në vitin e fundit. 65% e të ardhurave që këto kompani realizojnë nga eksportet në BE, SHBA, Azi, Lindjen e Mesme, Kanada, Afrikë dhe Ballkanin Perëndimor. Këto kompani punësojnë më shumë se 3000 qytetarë të Maqedonisë. Planet e investimit janë në fushën e industrisë së përpunimit të metaleve, automobilave, farmaceutike, mekanike, druri, ndërtimtarie, përpunuese dhe kreative.

Në fazën tjetër, projektet e investimit do të vlerësohen nga një komision pesë anëtarësh i përbërë nga disa ekspertë dhe organizata të pavarura, si dhe përfaqësues të Korporatës Ndërkombëtare Financiare, IFC. Kriteret e vlerësimit janë potenciali i tregut, kapaciteti i ekipit të projektit, cilësia dhe ndikimi i projektit.

Kjo është vetëm faza e parë e Programit për Zhvillimin e Furnizuesve, i cili pritet të mbulojë 10 projekte investimi. Kompanitë maqedonase, projektet investuese të të cilave do të zgjidhen në këtë fazë do të marrin asistencë teknike për të forcuar kapacitetet eksportuese, për t’u bërë më konkurruese dhe për të qenë pjesë e zinxhirit të furnizimit të kompanive të huaja në vend, por do të marrin edhe asistencë teknike për finalizimin e investimeve. planet. Pas përfundimit me sukses të mbështetjes teknike, kompanitë do të kenë mundësinë të kërkojnë mbështetje financiare për zbatimin e planeve të investimit në kuadër të programeve të ZZHTI dhe Qeverisë.

Në prezantimin e projektit në janar, drejtori i ZZHTI, Jovan Despotovski, theksoi se “ky është fillimi i një programi krejtësisht të ri, gjegjësisht i një kapitulli krejtësisht të ri në funksionimin jo vetëm të Drejtorisë për ZZHTI, por edhe të Qeverisë në përgjithësi.

“Për më shumë se 20 vjet flitet sesi mund të integrohen kompanitë vendase në sistemet e furnizimit, për bashkëpunim me kompani të mëdha të huaja jo vetëm në vend, por edhe në përgjithësi në rajon dhe në nivel global dhe ky është hapi i parë në atë drejtim praktikisht. Ky është fillimi i një programi krejtësisht të ri për mbështetjen e kompanive maqedonase qëllimi i të cilëve është që pas përfundimit të fazës fillestare për përgatitjen e planeve investive, disa prej tyre në të ardhmen e afërt do të thotë që 2-3 vitet e ardhshme do të bëhen të drejtën për të investuar edhe në ZZHTI”, tha Despotovski.

Thirrja publike për Zhvillimin e Furnizuesve e destinuar për kompanitë vendase të mesme dhe të mëdha zbatohet nga ZZHTI në partneritet me Korporatën Financiare Ndërkombëtare (IFC), anëtare e Grupit të Bankës Botërore, dhe e mbështetur nga Sekretariati Zviceran për Çështjet Ekonomike, SECO.