ТИРЗ Кичево

ТИРЗ Кичево е поделена на два дела на растојание од 1,2 километри. Делот 1 зафаќа површина од 13,5 хектари, а делот 2 зафаќа површина од 16,06 хектари. Вкупната површина на зоната Кичево е 29,56 хектари. ТИРЗ Кичево наоѓа јужно од градот Кичево, поточно двете делници се наоѓаат лево и десно од регионалниот пат што ги поврзува Кичево и Македонски Брод. Во зоната активно оперира една компанија и произведува надувувачи, воздушни перничиња, волани и безбедносни појаси за автомобили.

Инвестирај сега

Адреса
Булевар Партизански Одреди бр.2 п. бр. 311
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Контакт
Телефон: +389 (0)2 311 11 66
info@fez.gov.mk

Electricity provider: EVN Macedonia

Electricity Costs and Tariffs (EUR) Medium Voltage Users
Measure Unit Tariff time 35 kV 20 kV or 10 kV
or 6 kV
Power kW 16.277 12.554
Energy kWh HT 0.047 0.052
LT 0.024 0.025
kVARh HT 0.012 0.0115
LT 0.0060 0.007

Telecommunication

Most of the telecommunication companies present on the Macedonian market are offering services in the TIDZ Skopje 1.

The operators provide the flowing services:

  • Voice services
  • Data services
  • Internet
  • Additional services

Контакт информации

Слободна Зона Кичево

Контакт лице во Зона: Кирил Великов, Раководител на сектор
Адреса на Зона: ТИРЗ Кичево
Телефон: +389 2 255 20 00
Е-мејл адреса: kiril.velikov@fez.gov.mk

Поврзани Линкови:

www.evn.mk
ЕВН Македонија
www.ilinden.gov.mk
Општина Илинден
www.erc.org.mk
Регулаторна Комисија на Република Македонија

Дирекција за ТИРЗ Контакт Информации

Контакт лице во Дирекција: Јован Деспотовски, Директор
Адреса:: бул. Партизански Одреди 2, П.Ф. 311, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 311 11 66
Е-мејл адреса: jovan.despotovski@fez.gov.mk | info@fez.gov.mk

Контакт информации

Слободна Зона Кичево Контакт Информации
Контакт Лице во Зона: Кирил Великов, Раководител на Сектор
Адреса на Зона: ТИРЗ Кичево
Телефон: +389 2 255 20 00
Е-мејл Адреса: kiril.velikov@fez.gov.mk

Дирекција за ТИРЗ Контакт Информации
Контакт Лице во Дирекција: Јован Деспотовски, Директор
Адреса: Партизански Одреди 2 Блвд., П.Ф. 311, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 311 11 66
Е-мејл Адреса: jovan.despotovski@fez.gov.mk или info@fez.gov.mk

Поврзани Линкови:

www.evn.mk
ЕВН Македонија
www.ilinden.gov.mk
Општина Илинден
www.erc.org.mk
Регулаторна Комисија на Република Македонија