ТИРЗ Радовиш

ТИРЗ Радовиш се наоѓа на влезот на градот Радовиш во близина на главниот пат што ги поврзува Штип – Радовиш – Струмица. Вкупната површина на зоната изнесува 9.75 хектари. Во ТИРЗ Радовиш сите парцели се слободни за изградба.

Инвестирај сега

Адреса
Булевар Партизански Одреди бр.2 п. бр. 311
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Контакт
Телефон: +389 (0)2 311 11 66
info@fez.gov.mk

Electricity provider: EVN Macedonia

Electricity Costs and Tariffs (EUR) Medium Voltage Users
Measure Unit Tariff time 35 kV 20 kV or 10 kV
or 6 kV
Power kW 16.277 12.554
Energy kWh HT 0.047 0.052
LT 0.024 0.025
kVARh HT 0.012 0.0115
LT 0.0060 0.007

Telecommunication

Most of the telecommunication companies present on the Macedonian market are offering services in the TIDZ Skopje 1.

The operators provide the flowing services:

  • Voice services
  • Data services
  • Internet
  • Additional services

Контакт информации

Слободна Зона Радовиш

Контакт лице во Зона: Татјана Шуперлиска, Раководител на Сектор
Адреса на Зона: ТИРЗ Радовиш
Телефон: +389 32 385 377
Е-мејл адреса: tatjana.dinuseva@fez.gov.mk

Поврзани Линкови:

www.evn.mk
ЕВН Македонија
www.ilinden.gov.mk
Општина Илинден
www.erc.org.mk
Регулаторна Комисија на Република Македонија

Дирекција за ТИРЗ Контакт Информации

Контакт лице во Дирекција: Јован Деспотовски, Директор
Адреса:: бул. Партизански Одреди 2, П.Ф. 311, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 311 11 66
Е-мејл адреса: jovan.despotovski@fez.gov.mk | info@fez.gov.mk

Контакт информации

Слободна Зона Радовиш Контакт Информации
Контакт Лице во Зона: Татјана Шуперлиска, Раководител на Сектор
Адреса на Зона: ТИРЗ Струмица, 2400 Струмица
Телефон: +389 32 385 377
Е-мејл Адреса: tatjana.dinuseva@fez.gov.mk

Дирекција за ТИРЗ Контакт Информации
Контакт Лице во Дирекција: Јован Деспотовски, Директор
Адреса: Партизански Одреди 2 Блвд., П.Ф. 311, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 311 11 66
Е-мејл Адреса: jovan.despotovski@fez.gov.mk или info@fez.gov.mk

Поврзани Линкови:

www.evn.mk
ЕВН Македонија
www.ilinden.gov.mk
Општина Илинден
www.erc.org.mk
Регулаторна Комисија на Република Македонија