Адреса
Булевар Партизански Одреди бр.2 п. бр. 311
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Контакт
Телефон: +389 (0)2 311 11 66
info@fez.gov.mk

Овластено лице за посредување со информации од јавен карактер

Бојана Тевчева

Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување

Ирена Касапоски Стојанова

ukazuvac@fez.gov.mk  +389 75 346 793