DESPOTOVSKI: ME NJË QASJE TË RE TË SMART BALLKANI PERËNDIMOR MUND TË PËRXITË PROGRESIN DHE TË BËHET NJË NGA RAJONET KRYESORE GLOBALE PËR IHD

Përparësia e rajonit të Ballkanit Perëndimor në krahasim me destinacionet e tjera të investimeve, në dritën e zhvillimeve të reja globale dhe konvergjencës së zinxhirëve të furnizimit, si dhe mundësitë dhe përfitimet e investimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor ishin temat kryesore të Konferencës së Investitorëve të Ballkanit Perëndimor. organizuar nga Forumi i Investimeve i Ballkanit Perëndimor 6 Komoros (WB6 CIF) dhe Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC), i mbështetur nga Bashkimi Evropian.

Investitorëve evropianë nga Austria, Italia, Sllovenia dhe Kroacia u prezantuan mundësitë që ofron rajoni për investime të huaja, si dhe avantazhet e përbashkëta ne tregun rajonal.

Në panelin kushtuar investimeve të huaja direkte në rajonin e ZB6 dhe cilat janë përparësitë, sfidat dhe rreziqet kryesore, Jovan Despotovski, drejtor i ZZHTI, prezantoi konceptin e ri të ZZHTI.

“Ajo që po bëjmë, e cila mund të pasqyrohet në të gjithë rajonin, është se nuk jemi më të parashikueshëm. Kemi zbatuar disa pilot projekte për shfrytëzim efikas të burimeve në dispozicion për të sjellë investitorë të cilët do të sjellin vlerë të shtuar – më shumë vende të paguara më mirë dhe më shumë para në buxhet. Ne jemi pozicionuar si partnerë dhe bashkëinvestitorë dhe bashkë me kompanitë ndajmë sukseset dhe rreziqet. Ne dëgjojmë nevojat e investitorëve, por ua bëjmë të qartë edhe çfarë pret shteti prej tyre.

Ne ofrojmë rregullore të qarta dhe të zbatueshme, shërbime efikase dhe në këmbim kërkojmë punë të mirëpaguara për bashkëqytetarët tanë, rritje të pagesës së taksave nga të cilat financohet arsimi, shëndetësia, infrastruktura, si dhe investojmë në trajnimin e mëtejshëm të punonjësve në zona. . Analizat dhe shifrat tregojnë se ne po ia dalim – vetëm këtë vit kemi 15% rritje të të punësuarve dhe rritje të pagesave në buxhet, ndërsa kompanitë shënojnë rritje të eksporteve dhe fitimeve. Ne rritemi së bashku”.

Despotovski theksoi se me një qasje të re të zgjuar, rajoni mund të përshpejtojë përparimin dhe të zvogëlojë ngecjet pas nivelit evropian.

Të paturit e një të kaluare të përbashkët, të kuptuarit e njëri-tjetrit dhe të pasurit një kulturë dhe traditë të përbashkët është ajo që e bën këtë rajon të ndryshëm nga të tjerët dhe ky është avantazhi ynë. Një rajon me një treg prej mbi 20 milionë banorësh është më tërheqës për investitorët sesa nëse do të vepronim veçmas si konkurrentë. Kështu, së bashku mund të bëhemi një nga destinacionet kryesore të investimeve globale dhe të krijojmë kushte evropiane për punë dhe paga në rajon dhe të mbajmë të rinjtë në shtëpi”.

“Të paturit e një të kaluare të përbashkët, të kuptuarit e njëri-tjetrit dhe të pasurit një kulturë dhe traditë të përbashkët është ajo që e bën këtë rajon të ndryshëm nga të tjerët dhe ky është avantazhi ynë. Një rajon me një treg prej mbi 20 milionë banorësh është më tërheqës për investitorët sesa nëse do të vepronim veçmas si konkurrentë. Kështu, së bashku mund të bëhemi një nga destinacionet kryesore të investimeve globale dhe të krijojmë kushte evropiane për punë dhe paga në rajon dhe të mbajmë të rinjtë në shtëpi”.

Në takim morën pjesë mbi 70 përfaqësues të kompanive nga Sllovenia, Italia, Austria dhe Kroacia, agjencitë e promovimit të investimeve nga Ballkani Perëndimor, ministritë përgjegjëse për politikat dhe promovimin e investimeve, organizatat rajonale dhe institucionet financiare ndërkombëtare, si dhe mundësitë dhe avantazhet e të bërit biznes. u prezantuan në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe u shfaqën shembuj të investimeve të suksesshme në rajon.

Forumi i Investimeve i 6 Dhomave të Ballkanit Perëndimor (WB6 CIF) është një nismë e përbashkët e dhomave të tregtisë dhe industrisë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia. Dhomat krijuan një platformë bashkëpunimi në vitin 2017 për të ofruar një zë të përbashkët për komunitetin e biznesit në rajon dhe për të lehtësuar kontaktet ndër-biznesore dhe për të promovuar rajonin si destinacion investimi.