ZZHTI Gjevgjeli

ZZHTI Gjevgjeli është zona e parë e gjelbër në Ballkan dhe ndodhet pranë kalimit kufitar drejt Greqisë – Bogorodicë. Sipërfaqja e përgjithshme e zonës është 502.500 m2. Me ndërtimin e zonës së parë të gjelbër pritet të jetë në përputhje me agjendën e gjelbër të Ballkanit Perëndimor nga viti 2020, zhvillimi i komponentëve mjekësorë të zonës së gjelbër dhe zero emetime të gazrave serrë deri në vitin 2050. Në zonë të gjitha parcelat janë të lira për ndërtim.

Investo tani

Adresa
Bul. Partizanski Odredi,nr. 2 p.
nr.311
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Kontakt
Tel.: +389 (0)2 311 11 66
info@fez.gov.mk

Electricity provider: EVN Macedonia

Electricity Costs and Tariffs (EUR) Medium Voltage Users
Measure Unit Tariff time 35 kV 20 kV or 10 kV
or 6 kV
Power kW 16.277 12.554
Energy kWh HT 0.047 0.052
LT 0.024 0.025
kVARh HT 0.012 0.0115
LT 0.0060 0.007

Telecommunication

Most of the telecommunication companies present on the Macedonian market are offering services in the TIDZ Skopje 1.

The operators provide the flowing services:

  • Voice services
  • Data services
  • Internet
  • Additional services

Informacione të kontaktit

ZZHTI Gjevgjeli

Personi kontaktues në Zonë: Tatjana Šuperliska, Shefe e sektorit
Adresa e Zonës: ZZHTI Gjevgjeli, 1480 Gjevgjeli
Telefoni: +389 32 385 377
E-mail tatjana.dinuseva@fez.gov.mk

Lidhje të ngjashme:

www.evn.mk
EVN Maqedoni
www.ilinden.gov.mk
Komuna e Ilindenit
www.erc.org.mk
Komisioni Rregullativ i Republikës së Maqedonisë

Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale           

Personi kontaktues në Drejtori: Jovan Despotovski, Drejtor
Adresa: Bul. Partizanski Odredi,nr. 2 p. nr.311
Telefoni: +389 2 311 11 66
E-mail jovan.despotovski@fez.gov.mk | info@fez.gov.mk