Стратешки зелен инвестициски фонд (GSIF)

Олеснување

Олеснето финансирање на приватниот сектор за транзиција кон модерна, ефикасна и компетитивна економија со нула емисија на стакленички гасови до 2050.

Подобрување

Подобрена усогласеност на Северна Македонија со Софиската декларација за Зелена агенда за Западен Балкан од 2020 и со барањата на ЕГД.

Намалување

Намалување на фискалниот товар врз Владата и креирање на фонд кој ќе има мултиплицирачки ефекти преку зголемено приватно инвестирање.

Забрзување

Поттикнување забрзан економски раст преку привлекување на странски и домашни инвестиции во „зелени индустрии“ и креирање работни места.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Клучни елементи

Клучни елементи

Зона Гевгелија – прва зелена зона на Балканот

  • Привлекување зелени инвестиции.

  • Развој на медицински и зелени компоненти во зоната.
  • Примена на зелени технологии.
  • Инвестиција во фотоволтаични електрани.
  • Нула емисии на стакленички гасови до 2050 година.
  • Финансиски опции за компонентите на зелената зона – Зелен стратешки инвестициски фонд.
  • Подобрување на економскиот и социјалниот развој.
  • Создавање култура за грижа за животната средина.
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ