DESPOTOVSKI DHE NOBUTANI: TRI INSIATIVA TË REJA PËR RRITJE EKONOMIKE

Drejtori i ZZHTI-së Jovan Despotovski dhe kryetari i Organizatës Japoneze për Tregti të Jashtme JETRO u pajtuan për tri iniciativa të reja për rritje ekonomike, të bazuara në bashkëpunimin ndërmjet ekonomisë dhe kompanive maqedonase dhe japoneze.

“JETRO ka një rrjet që mbulon mbi 2 milionë kompani japoneze të vogla dhe të mesme dhe u ofron instrumente të ndryshme mbështetëse për investime. “Ne kemi rënë dakord tashmë për bashkëpunim jo vetëm në fushën e tërheqjes së investitorëve japonezë, por edhe në projektet e prapavijës midis kompanive nga të dy vendet, veçanërisht në sektorin e IT, energjisë dhe ndërtimit në fushën e rindërtimit të Ukrainës. , si dhe mbështetje direkte për startup-et maqedonase”, tha Despotovski pas takimit.

Kryetari i JETRO Nobutani shprehu gatishmërinë e tij të plotë për të mbështetur ZZHTI-in dhe Qeverinë e S.Maqedonisë dhe përkushtimin e tij personal për zbatimin e përshpejtuar të iniciativave të reja për rritje më të madhe ekonomike.

Despotovski pati takim edhe me guvernatorin e Bankës Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JBIC), Nobumitsu Hajashi, me të cilin u pajtuan që të përkrahen projektet e mundshme të përbashkëta të kompanive ndërtimore maqedonase dhe japoneze në kuadër të rindërtimit të Ukrainës. Guvernatori Hayashi shprehu gatishmërinë për të mbështetur investime të tilla.

“Me guvernatorin kemi biseduar për iniciativa konkrete. Mbështetja e një banke të tillë si Banka Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar hap një potencial të konsiderueshëm për përfshirjen e kompanive maqedonase në projekte ndërkombëtare”, tha Despotovski.

Despotovski ndodhet në një vizitë pune disa ditore në Japoni, e organizuar në bashkëpunim me Ambasadën Japoneze në Maqedoninë e Veriut. Qëllimi është prezantimi i mundësive për investime në vendin tonë. Despotovski pati takime me disa nga odat më të mëdha ekonomike, shoqatat e biznesit, kompanitë dhe institucionet shtetërore të këtij vendi.