DESPOTOVSKI PËR MIA-n:  KËTË VIT JANË KRIJUAR MBI 1100 VENDE TE PUNËS NË ZONA

Numri i vendeve të reja të punës të krijuara këtë vit në zonat e zhvillimit teknologjik industrial (ZZHTI) në vend ka shkuar në mbi 1100. Drejtoria për ZZHTI njofton mundësi të barabarta për investitorët vendas dhe të huaj me ndryshimet në Ligjin për Zonat Industriale, të cilat janë në fazën  finale.

Krahas rritjes së vazhdueshme të eksporteve, të ekonomisë brenda vetë zonave, kemi një rritje të vendeve të punës. Të dhënat e fundit të muajit gusht tregojnë se gjatë këtij viti kemi mbi 1100 vende të reja pune të hapura brenda zonave. Kjo do të thotë se trendi që kemi filluar para dy deri në 2.5 vjet është duke ecur përpara, tha për МIА-n Jovan Despotovski, drejtor i ZZHTI.

Despotovski, i cili me një delegacion qeveritar ishte në një vizitë pune në Gjermani, me rastin e marrëveshjes me kompaninë gjermane BMZ për investim të ri në ZZHTI Shkup 2 dhe një forum biznesi me biznesmenë gjermanë, theksoi edhe rëndësinë e aplikimit. të programeve të zhvillimit të aftësive.

– Në bisedimet këtu në Frankfurt, qasja jonë u tregua e saktë, se duhet theksuar në interesin e institucioneve dhe të shtetit që pagat duhet të vazhdojnë të rriten dhe kjo nuk është problem për kompanitë dhe investitorët gjermanë. Programet për zhvillimin e aftësive u theksuan si më të rëndësishmet, tha Despotovski.

Krahas aktiviteteve që kanë të bëjnë me edukimin e dyfishtë dhe programet mbështetëse për kompanitë, që prej disa muajsh Drejtoria për ZZHTI, në bashkëpunim me organizatat joqeveritare, ka punuar në programe të veçanta për mbështetjen dhe nxitjen e aftësive të kategorive të ndryshme të të rinjve. popullsia, nxënësit e shkollave të mesme, studentët.

– Bëhet fjalë për nxitjen e zhvillimit të të menduarit kritik dhe aftësive. Në dy programet e para, ne kishim dy grupe bashkëqytetarësh më të rinj që morën pjesë me sukses në dy Olimpiada në Japoni, dhe kompania me të cilën ne nënshkruam një marrëveshje dje në Frankfurt është e para që ka ndërmarrë një angazhim zyrtar për financimin e këtyre programeve në të ardhmen. Do t’u bëjmë thirrje të gjithë investitorëve tanë ekzistues dhe të rinj që aktivisht të përfshihen në këto programe dhe të ndihmojnë në zhvillimin e atij segmenti, tha Despotovski.

Pakoja e reformës zonale përfshin edhe ndryshimet në Ligjin për Zonat Industriale që janë tashmë në fazën përfundimtare, të cilat sipas tij krijojnë mundësi të barabarta si për kompanitë vendase ashtu edhe për ato të huaja.

– Ideja është që të gjitha kompanitë vendase që tashmë operojnë brenda zonave që janë “nën kapuç” të bashkive të kenë mundësinë me ligjin e ri të gëzojnë përfitimet e infrastrukturës moderne, por edhe kushte më efikase publike të ofruara nga Drejtoria. Të gjitha zonat industriale, të cilat funksionojnë në kuadër të komunave, të gjitha të ashtuquajturat n. zonat që nuk kanë status ligjor formal do të mund të hyjnë në kuadrin e sistemit ZZHTI. Kjo do të thotë se si institucion i pushtetit qendror do të vëmë në dispozicion të gjithë njohuritë dhe kapacitetet tona. Ne do të mund të investojmë drejtpërdrejt në zhvillimin e aksesit në energji, në të gjitha programet që lidhen me zhvillimin e burimeve njerëzore. Për ta do të jetë përkrahja shtetërore, tha Despotovski.

Konsultimet me institucionet kyçe janë duke u finalizuar për ndryshimet ligjore dhe Despotovski pret që Ministria t’i paraqesë ato në Qeveri në javët e ardhshme.