ZZHTI: 35% MË SHUMË FONDE NË BUXHETIN E SHTETIT

Kompanitë e zonave të zhvillimit teknologjiko-industrial kanë paguar 35% më shumë fonde në Buxhetin e Shtetit në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021, tregon analiza vjetore e ZZHTI. Të dhënat në analizën e bërë në bazë të llogarive përfundimtare të kompanive tregojnë rritje të fitimeve të kompanive, si dhe një tendencë në rritje të rritjes së pagave në krahasim me mesataren kombëtare.

Kompanitë e zonave të zhvillimit teknologjiko-industrial kanë paguar 35% më shumë fonde në Buxhetin e Shtetit në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021, tregon analiza vjetore e ZZHTI. Të dhënat në analizën e bërë në bazë të llogarive përfundimtare të kompanive tregojnë rritje të fitimeve të kompanive, si dhe një tendencë në rritje të rritjes së pagave në krahasim me mesataren kombëtare.

“Kemi një rritje serioze të pagesave në buxhet nga kompanitë. Vetëm në bazë të kontributeve në paga kemi 35% rritje të pagesave, pra mbi 750 milionë denarë më shumë në buxhet në vitin 2022 në krahasim me vitin 2021. Kjo është kryesisht për shkak të rritjes së rritjes së vendeve të punës prej mbi 17% dhe rritjes së dinamikës së rritjes së pagave. Jam veçanërisht i kënaqur që dinamika e rritjes së pagave neto në zona tejkalon dinamikën e rritjes së pagave neto në shtet, ku kemi shënuar rritje prej së paku 13%”, tha Jovan Despotovski, drejtor i ZZHTI, i cili prezantoi rezultatet. të analizës vjetore.

“Ne ia arritëm qëllimit që kishim vendosur për sa i përket pagave, por nëse më pyesni nëse mjafton do të them jo”. Ne gjithmonë duhet të punojmë më tej në këtë fushë për të siguruar kushte më të mira jetese për ata tashmë gati 17.000 qytetarë që punojnë në zona”, theksoi Despotovski.

Është veçanërisht pozitive që analiza tregon se rritja e të hyrave dhe fitimeve të kompanive vazhdon. Në vitin 2022, kompanitë në ZZHTI arritën një nivel fitimi neto 10% më të lartë krahasuar me një vit më parë, një pjesë e të cilit është përfshirë edhe në Buxhet.

“Për 1 euro të paguar nga shteti, kompanitë kthejnë në buxhet të paktën 4 euro. Përkundër rritjes së pagave dhe rritjes së çmimeve të ripromaterialeve, kompanitë po shënojnë fitime, çka do të thotë se ekonomia, veçanërisht në Zona, po kalon me sukses krizat ekonomike botërore. Këto shifra janë dëshmi se me qasjen e amvisërive dhe masat e veçanta po krijojmë një klimë të favorshme biznesi nga e cila përfitojnë të gjithë – kompanitë, qytetarët dhe shteti”, tha Despotovski.

Despotovski paralajmëroi se deri në fund të qershorit do të lidhen kontrata me tri kompani të tjera për investime mbi 150 milionë euro, si dhe se në javët në vijim do të prezantohet kompania e parë e madhe maqedonase në zona. Despotovski theksoi se ky është fillimi i një koncepti të ri zhvillimor investues me fokus ekonominë vendase dhe kompanitë maqedonase.

овде.