ZZHTI: 500 PUNË TË REJA NË 2023

Numri i punonjësve në ZZHTI në muajin prill shënoi sërish rritje dhe arriti në 16700, 15% më shumë se prilli 2022, pra 20% më shumë se 2021, sipas analizës së rregullt mujore të Drejtorisë. Vetëm nga fillimi i këtij viti në kompanitë në ZZHT janë punësuar gati 500 bashkëqytetarë tanë.

Vazhdon rritja e eksporteve, të cilat deri në prill arritën në 1230 miliardë euro. Vetëm në muajin prill kompanitë në ZZHTI realizuan eksporte prej 277 milionë eurosh, që është 12% krahasuar me prillin e vitit të kaluar. Ndërsa importi në katër muajt e parë të vitit ka arritur në mbi 1 miliard euro. 250 milionë euro importe janë realizuar nga kompanitë në ZZHTI vetëm në muajin prill, që është në të njëjtin nivel me prillin 2022.

Për shkak të këtyre trendeve ekonomike, vijon trendi pozitiv i rritjes së eksporteve neto, i cili në muajin prill është 20.5%.

Ndryshe, analiza vjetore e  ka rezultuar se kompanitë e Zonave kanë paguar 35% më shumë mjete në Buxhetin e Shtetit në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021. Domethënë për 1 euro të paguar nga shteti, kompanitë i kthejnë të paktën ZZHTI 4 euro. buxhetit. Të dhënat në analizën e bërë në bazë të llogarive përfundimtare nga kompanitë tregojnë gjithashtu se ato kanë arritur një nivel të fitimit neto 10% më të lartë krahasuar me një vit më parë, një pjesë e të cilit hyn edhe në Buxhet. Përdoruesit e ZZHTI regjistrojnë një rritje të pagës neto prej të paktën 13% krahasuar me vitin 2022, që është më e lartë se rritja e pagës neto në ekonominë kombëtare.