ZZHTI PUBLIKON SHPALLJE PËR PRAKTIKANT

Drejtoria e zonave zhvillimore teknologjike industriale (ZZHTI) si një mbështetje e vazhdueshme për të rinjtë, publikon shpallje për praktikë të studentëve nga fusha të ndryshme. Programi i mentorimit synon të lidhë student nga sektorë të ndyshëm me mentorë të ZZHTI-së  të cilët do të punojnë në zhvillimin e aftësive specifike.

Nëse jeni afër fillimit të një kariere të re në atmosferë pozitive dhe dinamike, me mundësi të ngritjes së njohurive tuaja si dhe shkathtësive, Ju ftojmë të paraqiteni në thirjen!

Kohëzgjatja e punës praktike është 3 (tre) muaj, me mundësi për punësim, nëse keni interes që të përfitoni njohuri nga fusha e punës.

ZZHTI-ja është një institucion me përgjegjësi shoqërore që investon vazhdimisht në zhvillimin e të rinjve përmes programeve të ndyshme të praktikës dhe kompanive përdoruese, si dhe duke mbështetur arsimin e dyfyshtë.

Të gjithë detajet e aplikimit mund t’i gjeni këtu.