ЗА НАС

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони e примарна точка за сите инвеститори кои сакаат да инвестираат во слободните економски зони во Република Северна Македонија. На располагање се 14 слободни економски зони со развиена инфраструктура, а на инвеститорите им се нудат квалитетни услуги, висококвалификувана работна сила и индивидуализирана државна помош.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ШТО НÈ ПРАВИ ПОРАЗЛИЧНИ ОД ДРУГИТЕ?

До 50% поддршка од Владата во максимален период од 10 години – фокус на обезбедување индивидуализирани решенија

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ПРВА ВИСОКОТЕХНОЛОШКА ЗОНА

Зона Скопје 3 – фокусирана на напредни технологии

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ЗЕЛЕНИ МОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Зона Гевгелија – прва зелена зона на Балканот

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ШТО НÈ ПРАВИ ПОРАЗЛИЧНИ ОД ДРУГИТЕ?

До 50% поддршка од владата во максимален период од 10 години – фокус на обезбедување индивидуализирани решенија

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ПРВА ВИСОКОТЕХНОЛОШКА ЗОНА

Зона Скопје 3 – фокусирана на напредни технологии

ЗЕЛЕНИ МОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Зона Гевгелија – прва зелена зона на Балканот

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ