ЗА НАС

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони e примарна точка за сите инвеститори кои сакаат да инвестираат во слободните економски зони во Република Северна Македонија. На располагање се 14 слободни економски зони со развиена инфраструктура, а на инвеститорите им се нудат квалитетни услуги, висококвалификувана работна сила и индивидуализирана државна помош.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ШТО НÈ ПРАВИ ПОРАЗЛИЧНИ ОД ДРУГИТЕ?

До 50% поддршка од Владата во максимален период од 10 години – фокус на обезбедување индивидуализирани решенија

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ПРВА ВИСОКОТЕХНОЛОШКА ЗОНА

Зона Скопје 3 – фокусирана на напредни технологии

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ЗЕЛЕНИ МОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Зона Гевгелија – прва зелена зона на Балканот

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ЗА НАС

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се стреми Република Северна Македонија да прерасне во меѓународен бизнис центар на Југоисточна Европа со понуда на инфраструктура од светска класа, поддржана со најквалитетни услуги и неспоредливи поволности во регионот и пошироко.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ШТО НÈ ПРАВИ ПОРАЗЛИЧНИ ОД ДРУГИТЕ?

До 50% поддршка од владата во максимален период од 10 години – фокус на обезбедување индивидуализирани решенија

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ПРВА ВИСОКОТЕХНОЛОШКА ЗОНА

Зона Скопје 3 – фокусирана на напредни технологии

ЗЕЛЕНИ МОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Зона Гевгелија – прва зелена зона на Балканот

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ