Rreth nesh

Drejtoria për zona zhvillimore teknologjike industriale është pikë primare për të gjithë investitorët që duan të investojnë në zonat e lira ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në dispozicion janë 14 zona të lira ekonomike me infrastrukturë të zhvilluar ndërsa investitorëve u ofrohen shërbime cilësore, fuqi punëtore shumë të kualifikuar dhe ndihmë shtetërore individuale.

LEXO MË SHUMË

Çfarë na bën të ndryshëm nga të tjerët?

Deri në 50% mbështetje nga Qeveria për një periudhë maksimale prej 10 vjetësh – fokusi në sigurimin e zgjjedhjes individuale

LEXO MË SHUMË

ZONA E PARË EKONOMIKE E TEKNOLOGJISË SË LARTË

Zona Shkup 3 – fokusuar në teknologjitë e avancuara

LEXO MË SHUMË

Mundësi të gjelbërta për investime

Zona e Gjevgjelisë – zona e parë e gjelbërt në Ballkan

LEXO MË SHUMË

RRETH NESH

Drejtoria për zona zhvillimore teknologjike industriale është pikë primare për të gjithë investitorët që duan të investojnë në zonat e lira ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në dispozicion janë 14 zona të lira ekonomike me infrastrukturë të zhvilluar ndërsa investitorëve u ofrohen shërbime cilësore, fuqi punëtore shumë të kualifikuar dhe ndihmë shtetërore individuale.

LEXO MË SHUMË
LEXO MË SHUMË

ÇFARË NA BËN TË NDRYSHËM NGA TË TJERËT?

Deri në 50% mbështetje nga Qeveria për një periudhë maksimale prej 10 vjetësh – fokusi në sigurimin e zgjjedhjes individuale

LEXO MË SHUMË

ZONA E PARË EKONOMIKE E TEKNOLOGJISË SË LARTË

Zona Shkup 3 – fokusuar në teknologjitë e avancuara

MUNDËSI TË GJELBËRTA PËR INVESTIME

Zona e Gjevgjelisë – zona e parë e gjelbërt në Ballkan

LEXO MË SHUMË