Адреса
Булевар Партизански Одреди бр.2 п. бр. 311
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Контакт
Телефон: +389 (0)2 311 11 66
Факс: +389 (0)2 311 11 77
info@fez.gov.mk

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Бојана Тевчева

Овластено лице за посредување
со информации од јавен карактер

Ирена Касапоски Стојанова

Овластено лице за заштитено
внатрешно пријавување