Adresa
Bul. Partizanski Odredi,nr. 2 p.
nr.311
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Kontakt
Tel.: +389 (0)2 311 11 66
Info@fez.gov.mk

PERSONI KONTAKTUES

Bojana Tevçeva

Personë i autorizuar për ndërmjetsim te informacionet me karakter publik

Irena Kasaposki Stojanova

Person i autorizuar për denoncimin e brendshëm të mbrojtur